Books in English


After Virtue and Morality, Philosophical Studies (forthcoming, 2016)
The Cross to Rome, Studies in Romans (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014)
Between Horror and Hope: Paul's Metaphorical Language of Death in Romans 6.1-11 (Milton Keynes: Paternoster, 2005).

Books in Romanian


Lucruri greu de înțeles: Interpretarea unor pasaje dificile din Noul Testament [Some Things Hard to Understand: Interpreting Difficult Passages in the New Testament] Sorin Sabou and Amiel Drimbe, Editors (București: Seminarium și Editura Universitara, forthcoming 2015).
În El era viața, predici din Evanghelia după Ioan [In Him was Life, Sermons from the Gospel of John] (Făgăraș: Editura Agape, 2010).
Studii în literatura paulină [Studies in Pauline Literature], (Bucureşti: Editura Cartea Universitară, 2005).
Cristos proclamat [Christ Proclaimed], (Făgăraş: Editura Agape, 2004).
Iosif Ţon – Orizonturi noi în spiritualitate şi slujire, [Iosif Ton – New Horizons in Spirituality and Ministry, Festschrift], as coordinating editor, together with Dorothy Ghitea, (Oradea: Editura Cartea creştină, 2004).
Între groază şi speranţă, limbajul metaforic al morţii în Romani 6.1-11 [Between Horror and Hope, Paul’s Metaphorical Language of Death in Romans 6.1-11], (Oradea: Editura Cartea Creştină, 2003).

Articles in English


Arndt, William Frederick, Encyclopedia of Christianity in the United States, Mark A. Lamport ed., (Rowman & Littlefield Publishers, forthcoming 2015).
Blackwell, Antoinette Louisa Brown, Encyclopedia of Christianity in the United States, Mark A. Lamport ed., (Rowman & Littlefield Publishers, forthcoming 2015).
Goodspeed, Edgar Johnson, Encyclopedia of Christianity in the United States, Mark A. Lamport ed., (Rowman & Littlefield Publishers, forthcoming 2015).
Ives, Levi Silliman, Encyclopedia of Christianity in the United States, Mark A. Lamport ed., (Rowman & Littlefield Publishers, forthcoming 2015).
Moffat, James, Encyclopedia of Christianity in the United States, Mark A. Lamport ed., (Rowman & Littlefield Publishers, forthcoming 2015).
Trifa Valerian, Encyclopedia of Christianity in the United States, Mark A. Lamport ed., (Rowman & Littlefield Publishers, forthcoming 2015).
John Locke and the Moral Value of Toleration. Jurnal teologic, 14.1 (2015): pp. 5-13.
Snippets of Modern Wisdom, Jurnal teologic, 13.2 (2014): pp. 5-27.
Human Nature and Moral Principles, Jurnal teologic, 13.1 (2014): pp. 5-16.
Snippets of Ancient Wisdom - From the Milessian School to Augustine, Jurnal teologic, 12.2 (2013): pp. 24-36.
The Son from Above, Jurnal teologic, 12.1 (2013), pp. 43-58.
The Law, the Flesh and the Spirit - Romans 8:1-13, Jurnal teologic, 11.2 (2012), pp. 33-46.
The Christian Proclamation as Gospel: The Polemics, Politics, and Praxis of euangelion in the Greco-Roman World of the First Century, Jurnal teologic, 11.1 (2012), pp. 72-81.
Christ in His Death, Jurnal teologic, vol. 9, 2010, pp. 14-22.
‘Dead to the Law’ in Romans, Pleroma, anul XI, nr. 1 (2009) 49-62.
A Note on Romans 6:5: The Reprezentation (ὀμοίωμα) of His Death, Tyndale Bulletin, 55.2, 2004, pp. 219-229.

Articles in Romanian


Dreptatea lui Dumnezeu și poporul Israel (Romani 9-11) [The Righteousness of God and the People of Israel (Romans 9-11)], Lucruri greu de înțeles: Interpretarea unor pasaje dificile din Noul Testament, Sorin Sabou și Amiel Drimbe, Editori (Bucharest: Editura Universitara, forthcoming 2015).
Slujirea noastră și lucrările Celui rău [Our Ministry and the Works of the Evil One] Volum Omagial Vasile Talpoș, Octavian Baban și Daniel Mariș, editori (forthcoming 2015).
Începutul lucrării lui Isus (Matei 1-4) [The Beginning of Jesus Public Ministry (Matthew 1-4)] Volum Omagial Beniamin Fărăgău, Radu Gheorghiță, ed (forthcoming 2015).
Comuniune, divinitate și revelație – exegeză teologică la Prologul Evangheliei după Ioan [Communion, Divinity and Revelation – Theological Exegesis on the Prologue of John’s Gospel], Jurnal teologic, vol. 10, 2011, pp. 24-30.
Înțelegerea convertirii [Understanding Conversion] Jurnal teologic, vol. 8, 2009, pp. 30-43.
Cristos ca și εἰκω̃ν al Dumnezeului nevăzut [Christ as εἰκω̃ν of Unseen God], Jurnal teologic, vol. 7, 2008, pp. 35-42.
Donatismul și lecțiile istoriei [Donatism and the Lessons of History], Creștinul Azi, nr. 5, 2008, pp. 2-5, 9.
Romani 1.1-7 – Prezentarea apostolului şi salutul pentru cei din Roma [Romans 1:1-7 – Greetings and Personal Introduction to Those in Rome], Jurnal teologic, vol 6, 2007, pp. 57-66.
Moartea față de lege – spre o nouă hermeneutică, [Death to the law – towards a new heremeneutic] Jurnal teologic, vol 5. 2006, pp. 67-79.
Botezul ca metaforă în Romani 6.3, [Baptism as metaphor in Romans 6.3] Care împarte drept Cuvântul adevărului, Volum omagial Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, Radu Gheorghiţă, Emil Bartoş, eds. (Oradea: Editura Reformatio, 2005), pp. 85-100.
Iudaism palestinian intertestamental – elemente definitorii, [Intertestamental Palestinian Judaism, Essential Elements], Jurnal teologic, vol. 4, 2005, pp. 135-155.
Comunitatea creştină ca răspuns apologetic în postmodernitate, [The Christian Community as an Apologetic Answer in Postmodernity], Jurnal teologic, vol. 3, 2004, pp. 95-100.
Vechi şi nou în viaţa omului – continuitate şi discontinuitate, observaţii din Epistola către romani, [Old and New in Human Life, Continuity and Discontinuity in Romans], in Iosif Ţon – orizonturi noi în spiritualitate şi slujire, Sorin Sabou, Dorothy Ghitea, coord. (Oradea: Editura Cartea Creştină, 2004), p. 137-146.
Cristologie şi viaţa comunităţii, observaţii din Epistola către coloseni, [Christology and Community Life: Observations from Colossians], Jurnal teologic, vol. 2, nr.1, 2004, p. 172-176.
Cristos în moartea sa: centrul focal al dreptăţii mîntuitoare a lui Dumnezeu în Romani 3.24-25, [Christ in His Death: The Place of God’s Saving Righteousness According to Rom. 3.24-25], Jurnal teologic, vol. 1, nr. 1, 2002, pp. 54-64.
Asemănarea morţii Lui, [The Likeness of His Death] Creştinul azi – Supliment teologic, vol. 3, nr. 1, 2002, pp. 40-44.
Pavel şi Socrate: moartea ca o metaforă pentru înţelegerea transfomării omului, [Paul and Socrate: Death as a Metaphor for Understanding of Human Transformation] Creştinul Azi – Supliment teologic, vol. 2, nr. 1, 2000, pp. 44-48.
Întruparea ca revelaţie – Filipeni 2.6, [Incarnation as Revelation, Phil. 2.6], Creştinul Azi – Supliment teologic, vol.1, nr.1, 1998, pp. 19-21.

Academic Papers


The Gospel of God’s Kingdom, A New Thematic Approach in doing New Testament Theology, Evangelical Theological Society, Midwest Regional Meeting, Lincoln IL, 2013.
The Son from Above, Society of Biblical Literature, Midwest Regional Meeting, Bourbonais IL, 2013.
The Christian Proclamation as Gospel: The Polemics, Politics, and Praxis of euangelion in the Greco-Roman World of the First Century, Evangelical Theological Society, 57th Midwest Regional Meeting, Chicago, 2012.
Christ’s Death in Romans 3:21-26, Evangelical Theological Society, 61st Annual Meeting, New Orleans, 2009.
Dead to the Law in Romans, Evangelical Theological Society, 60th Annual Meeting, Providence, 2008.
Relaţia cu puterea politică, Romani 13 în interpretarea lui E. Kasemann [Relationship with the Political Power, Romans 13 in the Interpretation of E. Kasemann], Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie baptistă, 2005.
Vechi şi nou în viaţa omului, continuitate şi discontinuitate [Old and New in Human Life, Continuity and Discontinuity], Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, 2004.
Comunitatea creştină ca răspuns apologetic în postmodernitate [The Christian Community as an Apologetic Answer in Postmodernity], Universitatea Emanuel din Oradea, 2004.
Noul Testament, o traducere în limba română contemporană, filosofia traducerii ilustrată prin exemple [New Testament, A New Translation in Contemporary Romanian Language, Philosophy of Translation Illustrated by Examples], Universitatea Emanuel din Oradea, 2003.
Urmând pe Cristos chiar şi în Europa [Following Christ even in Europe] – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie baptistă, 2003.
Întruparea ca revelaţie [Incarnation as Revelation] – Universitatea Emanuel din Oradea, 1997.

Bible Translations


Biblia, noua traducere în limba română, ([Coordinator (1996-1999) and one of the translators]) [Holy Bible, The New Romanian Translation (NTR), (International Bible Society, 2007).
Noul Testament, o traducere în limba română contemporană, [The New Testament, a translation into contemporary Romanian language], together with Simona Sabou, (International Bible Society, 1998).